Dream ItalyDream Italy
Glömt lösenord?

Villkor

Gäller från och med 2015-01-21

Allmänna bokningsvillkor Dream Italy


Bokning av hyresobjekt

Alla boendeförfrågningar och bokningar som förmedlas av Dream Italy sker skriftligt via bokningsformulär på hemsidan, www.dream-italy.com eller via e-post. Samtliga uppgifter måste vara ifyllda för att Dream Italy skall kunna hantera bokningsförfrågan.

Vid bokning erhåller kunden via e-post en faktura. För att bokningen ska säkras måste en handpenning på 30% av hyresbeloppet betalas till Dream Italy’s bankgirokonto i Sverige mellan 1-2 dagar om inget annat särskilt anges. Handpenningen utgör del av det totala hyresbeloppet. Efter inkommen handpenning är bokningen bindande och kunden erhåller då en bokningsbekräftelse samt en slutfaktura via e-post för resterande hyresbelopp, 70%.

Kunden är skyldig att kontrollera att alla uppgifter stämmer i bokningsbekräftelsen.

Vid bokning med tillträde inom 50 dagar ska hela hyresbeloppet tillsammans med handpenningen betalas senast inom 5 dagar till Dream Italy.


Slutbetalning av hyresobjekt

Slutbetalning, d.v.s. 70% av det totala hyresbeloppet, ska ske senast 50 dagar före hyresperiodens början, om inte annat särskilt överenskommits. Slutbetalningen ska ske till Dream Italy’s bankgirokonto. Beloppet framgår av utskickad elektronisk slutfaktura.

Vid sena bokningar med tillträde inom 50 dagar ska hela hyresbeloppet, d.v.s. 100%, tillsammans med handpenningen betalas inom 5 dagar till Dream Italy’s bankgirokonto.

Efter slutbetalning skickar Dream Italy en bekräftelse på inkommen betalning samt resehandlingar/voucher med information om det bokade resmålet/hyresobjektet.


Ändring av priset

Priserna är baserade på aktuell växlingskurs. Om växelkursen förändras så att hyresvärdens kostnader höjs anpassar Dream Italy priserna efter detta. Detta gäller även ändringar i skatter, tullar eller andra avgifter.


Ändringar och tilläggstjänster

På förfrågan kan ändringar göras enligt kundens önskemål. Ändringarna måste accepteras av såväl Dream Italy som av hyresvärden och kan t.ex. gälla hyresobjektet, hyresperioden, personantal och andra önskemål. Administrativ kostnad för ändringar är 500 SEK.


Antal gäster

Det bokade hyresobjektet får inte användas av fler övernattande (inklusive barn) än det antal som angivits i bokningsbekräftelsen. Om detta inte följs, har hyresvärden rätt att avvisa samtliga eller några av hyresgästerna. För ändring av personantal gäller Dream Italy’s regler för ändring och tillägg.


Ankomst och avresa

Kunden är alltid skyldig att kontrollera och följa vilka ankomst- och avresetider som gäller för det bokade hyresobjektet. Om ankomst sker senare än vad som framgår i avtalet måste kunden meddela Dream Italy eller hyresvärden om detta. Extra avgift kan utgå vid ankomst utanför de tider som framgår i bokningsbekräftelsen.


Hyresobjektet

Samtliga hyresobjekt hyrs ut fullt utrustade och möblerade. De faciliteter och den service som ingår i hyresbeloppet anges i hyresobjektets beskrivning samt informeras vid bokningstillfället. Samtliga hyresobjekt är kontrollerade av Dream Italy och beskrivningarna är skrivna i god tro. Dream Italy kan inte hållas ansvarig för eventuella ändringar i utrustning som gjorts av hyresvärden utan vår vetskap.

Hyresgästen måste i god tid meddela Dream Italy om eventuella extratjänster såsom extra städning, byte av sänglinnen och handdukar under vistelsen, extrasängar, privat kock, m.m.

Sänglinnen och handdukar ingår i de flesta hyresobjekt om inget annat anges (ett set per person och vecka).

Om ett hyresobjekt har swimming-pool är denna normalt sätt stängd under vinterhalvåret. Öppningstiderna varierar mellan de olika hyresobjekten. Om en hyresgäst önskar använda poolen under andra perioder utanför säsong, måste detta först godkännas av hyresvärden. En eventuell extrakostnad kan då även tillkomma. Dream Italy kan inte hållas ansvarig för vattentemperaturen i poolen.


Dream Italy’s ansvar

Dream Italy är förmedlare av semesterbostäder i Italien, således gäller bokningsbekräftelsen/hyresavtalet mellan hyresvärd och hyresgäst. Dream Italy ansvarar inte för oförutsedda händelser utanför vår eller hyresvärdens kontroll. Detta gäller t.ex. olyckshändelser, stölder, trafikbuller, m.m.


Avbokning – allmänna villkor

Kunden har rätt att avbeställa ett hyresobjekt. Avbokning ska göras skriftligen via e-post, en bekräftelse på avbokningen skickas tillbaka till kunden via e-post. Nedan följer Dream Italy avbeställningsvillkor, observera att olika regler gäller för handpenning och slutbetalning:

 • 1. HANDPENNING: 30% av hyresbeloppet behålls av Dream Italy vid erlagd handpenning/förskottsbetalning. Vid avbokning efter erlagd handpenning/förskottsbetalning, sker ingen återbetalning av detta belopp.
   
 • 2. SLUTBETALNING: Efter att slutbetalningen erlagts, d.v.s. 70% av det totala hyresbeloppet, gäller följande villkor, om inget annat särskilt anges i bokningsbekräftelsen och slutfakturan:
  • 2.1. Vid avbokning 51 dagar eller mer före tillträde återbetalas 70% av det totala hyresbeloppet till kunden, med ett avdrag på 500 SEK.
  • 2.2. Vid avbokning 50 dagar före tillträde eller vid ”no show” sker ingen återbetalning av erlagd slutbetalning, 70%.                  
  • 2.3. Vid bokningar som görs senare än 50 dagar före tillträde behåller Dream Italy hela hyresbeloppet, d.v.s. 100% (handpenning och slutbetalning).

Reglerna är till för att skydda hyresvärden i Italien från oförutsedda hyresbortfall som ej går att kompensera. Vi rekommenderar att ni som kund hos oss tecknar ett avbeställningsskydd. Dream Italy tecknar för närvarande inga sådana avbeställningsskydd.

Vid tidigare avresa än avtalat, utgår ingen ersättning till hyresgästen.


Särskilda bokningsvillkor

För vissa hyresobjekt gäller särskilda villkor. Vid särskilda villkor kan handpenning, slutbetalning samt avbokning ske under andra tidsintervaller. För vissa hyresobjekt gäller följande:

Vid särskilda villkor ska slutbetalningen ske senast 65 dagar före hyresperiodens början.

Vid sena bokningar med tillträde inom 65 dagar ska hela hyresbeloppet tillsammans med handpenningen betalas till Dream Italy.

Kunden har rätt att avbeställa ett hyresobjekt. Avbokning ska göras skriftligen via e-post, en bekräftelse på avbokningen skickas tillbaka till kunden via e-post. Nedan följer Dream Italy avbeställningsvillkor, observera att olika regler gäller för handpenning och slutbetalning:

 • 1. HANDPENNING: 30% av hyresbeloppet behålls av Dream Italy vid erlagd handpenning/förskottsbetalning. Vid avbokning efter erlagd handpenning/förskottsbetalning, sker ingen återbetalning av detta belopp.
   
 • 2. SLUTBETALNING: Efter att slutbetalningen erlagts, d.v.s. 70% av det totala hyresbeloppet, gäller följande villkor, om inget annat särskilt anges i bokningsbekräftelsen och slutfakturan:
  • 2.1. Vid avbokning 65 dagar eller mer före tillträde återbetalas 70% av det totala hyresbeloppet till kunden, med ett avdrag på 500 SEK.
  • 2.2. Vid avbokning 64 dagar före tillträde eller vid ”no show” sker ingen återbetalning av erlagd slutbetalning, 70%.                  
  • 2.3. Vid bokningar som görs senare än 65 dagar före tillträde behåller Dream Italy hela hyresbeloppet, d.v.s. 100% (handpenning och slutbetalning).

Passkopior

De flesta hyresvärdar vill även ha passkopior av hyresgästerna i samband med bokning av ett hus. Vilka handlingar som behövs utav hyresgästen framgår i samband med bokning.


Deposition

Vissa hyresvärdar begär en deposition som ska betalas av hyresgästen vid ankomst. Denna summa betalas kontant, med kreditkort eller via bankgiro om inte annat aviserats. Depositionen återbetalas vid avresa, om inga skador skett som vållats av hyresgästen. Kostnader av t.ex. städning och extra byte av sänglinnen och handdukar kan också komma att dras av från depositionsavgiften.


Extra kostnader

Eventuella extrakostnader som tilläggstjänster, förbrukningskostnader och slutstädning kan komma att läggas till hyresbeloppet om inget annat meddelats. Vid omfattande nedsmutsning som orsakats av hyresgästen kan en kostnad tillkomma för extra städning.


Hyresgästens ansvar

Under vistelsen ansvarar hyresgästen för att hyresobjektet samt inredning såsom möbler och elektronik är i samma skick som vid tillträdesdag. Det är inte tillåtet att flytta möbler eller att använda hyresobjektet till annat än vad det är avsett för. Det är inte heller tillåtet att ta med sig husdjur utan hyresvärdens tillstånd.Det är vidare inte tillåtet att parkera husbilar, sätta upp tält eller liknande på hyresobjektets område utan hyresvärdens tillstånd. För hyresgäster som under hyresperioden organiserar events eller liknande, såsom bröllop, krävs hyresvärdens tillstånd. En kostnad för detta kan tillkomma.

Hyresgästen ansvarar för eventuella skador, utrustning som kommit bort eller inbrott samt extrem nedsmutsning som orsakats av hyresgästen under vistelsen i det bokade hyresobjektet. Dream Italy rekommenderar därför att hyresgästen tecknar en extra försäkring för hyresperioden.

Hyresgästen måste respektera hyresvärdens regler under hyresperioden. Hyresvärden har rätt att avhysa hyresgäster som uppträder olämpligt samt då även avbryta hyresperioden. Ingen återbetalning sker till hyresgästen i sådant fall. Dream Italy kan inte hållas ansvarig för sådana uppkomna situationer.


Reklamation

Hyresgästen ska omedelbart på plats underrätta hyresvärden eller den kontaktperson som framgår av avtalet, om eventuella fel eller brister som uppstår under vistelsen. Reklamationen ska rapporteras senast inom 48 timmar efter hyrestidens början eller när felet konstaterats. Om felet inte åtgärdas av hyresvärden ska hyresgästen snarast kontakta Dream Italy. Hyresgästen skall ge uthyraren eller Dream Italy rimlig tid för att åtgärda felet. Lämnar hyresgästen hyresobjektet utan att dessförinnan ha underrättat hyresvärden eller Dream Italy om felet och därigenom inte givit hyresvärden eller Dream Italy rimlig tidsfrist för att åtgärda problemet, går hyresgästens rätt till ersättning förlorad. Krav på ersättning skall skriftligen skickas till Dream Italy inom 30 dagar efter hyrestidens utgång.
[/tab]

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.